حسین شجاعی قادی کلائی

درباره من

دکتر حسین شجاعی قادی کلائی
image

استادیار گروه آموزشی گرافیک @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1394-1400

دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

دانشگاه شاهد

1387-1390

کارشناسی ارشد گرافیک

دانشگاه تربیت مدرس

1382-1387

کارشناسی گرافیک

دانشگاه شاهد

تجارب

مهارت ها

طراحی بسته بندی

طراحی لوگو و برندینگ

صفحه آرایی

اولویت های پژوهشی

مطالعات تطبیقی هنر

مطالعات گرافیک

تاریخ هنر اسلامی در سده های آغازین و شکل گیری آن

ریخت شناسی و نمادشناسی نقوش در جغرافیای فرهنگی ایران

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/02/30

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده هنر، گروه آموزشی گرافیک
hossein.shojaei@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس